Automatyzacja

Wyeliminuj konieczność ręcznego wykonywania powtarzających się zadań
oraz zwiększ wydajność pracowników wykorzystując reguły automatyzacji
i przepływu pracy (workflow) systemu Bitrix24.

Lepsza produktywność dzięki automatyzacji

Reguły automatyzacji wykonują działania w sposób nienadzorowany i są powiązane z określonym statusem. Gdy dany Deal przejdzie do kolejnego statusu, aktywowana jest reguła ustalona dla tego statusu. Może nią być m.in. wysłanie wiadomości e-mail, wykonanie połączenia, czy też wysłanie powiadomienia.

Dzięki ustawieniu reguł automatyzacji możesz:

  • Przypomnieć konsultantowi, że przypisane zgłoszenie pozostaje nierozwiązane przez x godzin
  • Zamknąć zgłoszenie x dni po tym jak zostało oznaczone jako rozwiązane
  • Powiadomić konsultanta, gdy oczekujące zgłoszenie zostało zaktualizowane przez Klienta
  • Znajdować i powiadamiać o „porzuconych” zgłoszeniach, które nie były aktualizowane przez określoną liczbę dni
  • Wysłać powiadomienie Klientowi o potrzebie uzupełnienia dodatkowych informacji do zgłoszenia lub poinformować go o zmianie jego statusu

Co zyskujesz:

  • Usprawnienie i wsparcie pracy konsultantów
  • Automatyczne powiadamianie klienta o zmianach statusu zgłoszenia
  • Oszczędność czasu pracy Twoich konsultantów
  • Wzrost jakości obsługi serwisowej klientów

wróć do IQ.desk