Spełnik oczekiwania swoich klientów, zapewnij wysoką jakość pomocy i obsługi
poprzez zastosowanie gwarantowanych poziomów SLA.

Dowiedz się więcej

Umowa serwisowa

Zapewnienie wsparcia technicznego w oparciu o SLA świadczy o tym, że dostarczasz wymierne i przewidywalne usługi. Twoi klienci otrzymują dzięki temu gwarancję, że zgłaszane przez nich problemy zostaną rozwiązane we właściwym czasie.

W IQ.contract możesz określić szczegóły umowy, takie jak osoby odpowiedzialne za jej realizację czy czas trwania umowy serwisowej. Dzięki temu przed upłynięciem terminu ważności opiekun handlowy otrzymuje przypomnienie o ofercie odnowienia, która ma zostać wysłana do klienta. Aplikacja umożliwia również wprowadzenie i edycję warunków współpracy podpisywanych z klientem oraz ustawienie wymaganych parametrów dla zgłoszeń przesyłanych do aplikacji IQ.desk. Dzięki temu każde zgłoszenie otrzyma ramy czasowe według których powinno zostać podjęte i rozwiązane.

Obsługa zgłoszeń według SLA

W ramach aktywnej umowy serwisowej wszystkie przychodzące do IQ.desk zgłoszenia mają ustawione czasy w jakich konsultant powinien się nimi zająć i znaleźć dla nich rozwiązanie.

Dodatkowo w celu wsparcia konsultanta w obsłudze zgłoszeń na czas te, których termin dobiega końca lub uległ przedawnieniu oznaczone są one odpowiednimi kolorami.

Ustawienia SLA

IQ.desk pozwala elastycznie dostosować parametry czasowe do procesu obsługi zgłoszeń serwisowych. W ustawieniach SLA możesz określić zależność pomiędzy statusem jakie otrzymuje zgłoszenie a reakcją stopera który włącza lub wyłącza poszczególne czasy realizacji pilnując w ten sposób by wsparcie serwisowe realizowane było zgodnie z postanowieniami umowy.