IQ.desk to w pełni zintegrowany z CRM Bitrix24 kompleksowy
system wsparcia technicznego umożliwiający szybką i efektywną
obsługę zgłoszeń serwisowych Twoich klientów.

Dowiedz się więcej

Poznaj IQ.desk

Kompleksowość

Jeden system, wiele możliwości

Zagwarantuj kompleksową obsługę klienta i połącz działania sprzedażowe z bieżącą obsługą serwisową w jednym systemie.

Dostęp do listy zgłoszeń oraz statystyk z ich obsługi pozwala osobom z działu handlowego być są na bieżąco w temacie aktualnych problemów, które napotyka klient. Zyskują przez to wiedzę pomagającą w kompleksowej obsłudze sprzedaży i oferowaniu dodatkowych usług lub produktów z Twojego portfolio.

Opiekun handlowy może kontaktować się z konsultantem w sprawie danego zgłoszenia bezpośrednio w systemie CRM, a w uzasadnionych przypadkach ma możliwość eskalacji zgłoszenia do kierownika działu serwisu technicznego.

Współpraca i komunikacja

Współpraca zespołu i wiele kanałów komunikacji z klientem

Umożliwiaj swoim klientom uzyskanie pomocy z wykorzystaniem wielu kanałów komunikacyjnych:

E-mail Formularze Portal serwisowy

W uzasadnionych przypadkach zaangażuj do pracy nad zgłoszeniem więcej osób. Możesz w prosty sposób, dołączać do zgłoszenia i dyskusji inne osoby z Twojej organizacji. Wystarczy, że w zakładce ,,Komentarze” wpiszesz ,,#”, a wyświetli się lista spośród której możesz wybrać danego współpracownika. Wybrana osoba dostanie powiadomienie o konieczności interwencji w danym obszarze.

Elastyczność

Dostosuj poziom usług
do potrzeb klienta

Określ kluczowe zapisy umowy serwisowej i wprowadź parametry czasowe (SLA) według, których zgłoszenia będą podejmowane i rozwiązywane przez Twoich konsultantów.

Monitoruj czasy realizacji oraz statusy zgłoszeń tak by były one rozwiązywane na uzgodnionych z klientem warunkach.

IQ.contract

Produktywność

Zwiększ wydajność Twoich konsultantów

Wyeliminuj powtarzające się zadania i procesy ręczne oraz zwiększ wydajność usług i satysfakcję klientów używając reguł automatyzacji i przepływu pracy (workflow). Poniżej kilka przykładów automatyzacji Bitrix24 dzięki, którym możesz:

  • Wysłać przypomnienie konsultantowi, w przypadku gdy przypisane zgłoszenie pozostaje nierozwiązane przez zdefiniowaną ilość czasu
  • Zamknąć zgłoszenie po tym jak zostało oznaczone jako rozwiązane
  • Powiadomić konsultanta gdy oczekujące zgłoszenie zostało zaktualizowane przez klienta.
  • Wysłać powiadomienie klientowi o potrzebie uzupełnienia dodatkowych informacji do zgłoszenia lub poinformować go o zmianie jego statusu.

Więcej

Korzystasz z Bitrix24?
Nowy w bitrix