Zapewnij wysoką jakość świadczonych usług poprzez komunikację z klientem
z wykorzystaniem dedykowanego portalu internetowego.

Dowiedz się więcej

Portal klienta

Portal serwisowy, będący częścią IQ.desk, jest miejscem w którym Twoi klienci mają możliwość zarządzania swoimi zgłoszeniami serwisowymi.

Aplikacja pozwala na efektywniejszą wymianę informacji pomiędzy klientem a Twoimi konsultantami przyczyniając się do bliższej i długofalowej współpracy pomiędzy Waszymi firmami.

Zgłoszenia

Korzyści dla Klienta wynikające z korzystania z Portalu serwisowego:

  • Wgląd do wszystkich wysyłanych zgłoszeń serwisowych w jednym miejscu
  • Możliwość sprawdzenia statusu zgłoszenia
  • Łatwiejsza komunikacja z osobami odpowiedzialnymi za rozwiązanie problemów

Co zyskujesz:

  • Większą satysfakcję Klientów
  • Usprawnienie przepływu informacji
  • Uporządkowanie wszystkich informacji związanych ze zgłoszeniami

Puplpit

Na pulpicie Klienta wyświetlane są informacje o kontaktach do pomocy technicznej, widoczne są również statystyki dotyczące wysłanych przez niego zgłoszeń, a także wiadomości otrzymane i wysłane w ramach każdego z nich.

Korzystasz z Bitrix24?
Nowy w bitrix